ਫੇਸਬੁਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8000 ਯੂਜ਼ਰ ਮਰ ਰਹੇ, ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਖਾਤਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਫੇਸਬੁਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ

Read more